Fabrykant

Programy dla budownictwa


Programy dla firm


Pozostałe programy


Fabrykant
Cennik


Brak produktów w tej kategorii.


Zobacz również

Fabrykant

Kategoria: Programy magazynowe, fakturowanie
Producent: Insert

Program typu MRP. Usprawnia zarządzanie produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach - fabrykach, warsztatach.

Fabrykant pomaga sterować realizacją zleceń produkcyjnych:
 • opracowuje plany produkcyjne zakładu,
 • przeprowadza bilanse materiałowe (wylicza zapotrzebowanie na surowce i materiały),
 • ocenia zdolność produkcyjną zakładu (bada obciążenie stanowisk pracy),
 • kontroluje zaawansowanie prac,
 • sporządza wiele użytecznych analiz, zestawień, harmonogramów,
 • automatycznie aktualizuje stany magazynowe materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych.

Program pomaga ekonomicznie gospodarować zapasami produkcyjnymi i handlowymi. Jego zadaniem jest sugerowanie rozwiązań umożliwiające zwiększenie płynności produkcji i zbytu, a przez to ograniczenie kosztów magazynowania materiałów oraz gotowych wyrobów.

Fabrykant potrafi przystosować się do specyficznych wymagań różnych użytkowników. Pozwala:

 • definiować struktury produktów,
 • wprowadzać opisy technologii,
 • definiować stanowiska pracy,
 • wystawiać dokumenty magazynowe i warsztatowe,
 • przygotowywać zamówienia na brakujące materiały,
 • rozliczać zatrudnionych pracowników,
 • prowadzić kalendarz produkcyjny (gromadzić informacje o absencjach, awariach i innych przerwach w pracy).
Inne zalety programu:
 • uniwersalność - przez odpowiednie ustawienie specjalnych parametrów istnieje możliwość dopasowania programu do różnych warunków działania - do obsługi różnych zakładów produkcyjnych,
 • dostępność - program nie wymaga specjalistycznych wdrożeń,
 • bezpieczeństwo - rozbudowany system archiwizacji danych oraz możliwość określania dla każdego użytkownika uprawnień do korzystania z wybranych funkcji programu.

Program może funkcjonować w sieci komputerowej. Współpracuje z systemami do obsługi sprzedaży Subiekt 4 MEGA i Subiekt 5 EURO oraz systemem finansowo-księgowym Rewizor 3 EURO.

Szczegółowy opis

Najważniejsze cechy
 • prosta instalacja programu oraz możliwość łatwej modyfikacji parametrów jego pracy;
 • przyjazne elementy interfejsu użytkownika z możliwością obsługi programu za pomocą myszki;
 • praca jednostanowiskowa lub w sieci komputerowej (bez dodatkowych opłat);
 • współpraca z Subiektem 4 MEGA, Subiektem 5 EURO (systemy obsługi sprzedaży) i Rewizorem 3 EURO (system finansowo-księgowy);
 • praca w systemie MS-DOS lub w oknie DOS w systemach Windows 95/98, NT 4.0, 2000 oraz XP.
Produkcja
 • planowanie produkcji przy uwzględnieniu wszystkich istotnych informacji związanych z działaniem zakładu (obciążenia, terminy, zapasy, zamówienia itp.);
 • bilansowanie potrzeb materiałowych z uwzględnieniem aktualnych stanów magazynowych, materiałów zarezerwowanych i planowanych dostaw;
 • bilansowanie zdolności produkcyjnych (obciążenia stanowisk pracy);
 • koszty zlecenia - szacowane i rzeczywiste;
 • definiowanie struktur produktów (składniki: półprodukty, detale, materiały);
 • definiowanie technologii (wielkości normatywne, operacje, narzędzia, braki);
 • definiowanie stanowisk pracy (obsada normatywna, pracownicy, maszyny);
 • kalendarze świąt i dni wolnych, awarii i remontów, absencji pracowników;
 • stawki płac (godzinowe i akordowe);
 • karty pracy;
 • raporty produkcyjne;
 • dokumenty warsztatowe;
 • harmonogram realizacji zleceń;
 • zestawienia i analizy (zlecenia opóźnione, obciążenia stanowisk pracy, wielkość produkcji, materiały zamówione itd.).
Magazyny
 • jednoczesna obsługa kilku magazynów: wyrobów gotowych, półproduktów, materiałów, braków i odpadów;
 • dokumenty magazynowe: wydania i przyjęcia zewnętrzne (WZ, PZ) oraz wewnętrzne (RW, PW), przesunięcia międzymagazynowe (MM);
 • możliwość przygotowywania i wykonywania inwentaryzacji; druk formularza inwentaryzacji;
 • szczegółowa ewidencja stanów magazynowych w poszczególnych magazynach;
 • zdejmowanie towaru ze stanów magazynowych zgodnie z zasadą "pierwsze weszło, pierwsze wyszło" lub "ostatnie weszło, pierwsze wyszło";
 • definiowanie podtypów dokumentów (poprzez osobne kategorie) z wydrukiem osobnych podtytułów;
 • demontaż braków i gotowych wyrobów, naprawianie braków.
Funkcje administracyjne
 • określanie parametrów pracy zakładu (tydzień roboczy, typ przetwarzania, jednostka terminu, kategorie itp.);
 • system haseł powiązanych z uprawnieniami poszczególnych użytkowników programu;
 • przenoszenie rzadziej używanych danych do archiwaliów;
 • definiowanie parametrów drukarek (konwersja polskich znaków, kody sterujące, czcionki i atrybuty, rodzaj papieru, długość strony, port komputera); obsługa drukarek igłowych, atramentowych i laserowych;
 • rozbudowane możliwości kontroli i naprawy danych po awariach komputera lub zasilania;
 • ustalanie wewnętrznych parametrów systemu: numerowanie dokumentów, postać list zleceń, towarów i firm (wraz z ich uporządkowaniem), zestaw kolorów na ekranie, wygaszanie ekranu;
 • dołączony kalkulator;
 • określanie kształtu wydruków;
 • poczta wewnętrzna.
Dane techniczne
 • zastosowane narzędzia: Microsoft FoxPro 2.6a for DOS, Borland C++ 3.1, Watcom C++ 10.0;
 • wykorzystane bazy danych: system FoxPro, bazy w formacie DBF, wydajne pliki indeksowe CDX;
 • wbudowany wewnętrzny własny system monitorowania transakcji - cofanie nie dokończonej transakcji w bazie danych po awarii zasilania lub komputera;
 • zalecana podstawowa konfiguracja komputera: procesor 80486, 8 MB pamięci RAM, system operacyjny MS-DOS 6.0 lub nowszy, karta graficzna VGA, drukarka, dysk twardy z ok. 20 MB wolnego miejsca;
 • praca w rozszerzonym trybie procesora - możliwość wykorzystania całej dostępnej pamięci RAM;
 • kodowanie polskich znaków: strona kodowa 852 z możliwością wykorzystania również standardu Mazovia;
 • możliwość wprowadzenia dowolnych ilości danych - ograniczeniem jest wyłącznie pojemność dysku twardego;
 • praca w sieciach komputerowych zgodnych ze standardem NetBIOS, m.in. Novell NetWare 3.1x oraz LANtastic 6.0 (lub nowsze wersje).