Harmonogramowanie

Programy dla budownictwa


Programy dla firm


Pozostałe programy


Harmonogramowanie
HarmonogramHarmonogram

PMC Harmonogramowanie

Program PLANISTA - HARMONOGRAM został tak stworzony, aby można było w prosty i błyskawiczny sposób zaplanować przedsięwzięcie, a następnie w łatwy i szybki sposób wprowadzać wszelkie zmiany, które wynikają z losowych zdarzeń.

Harmonogram Harmonogramowanie
PlanistaPlanista

PMC Harmonogramowanie

PLANISTA jest przeznaczony do przygotowywania harmonogramów robót dla rozmaitych branż: budowlanych, montażowych, instalacyjnych i innych. Przy pomocy analizy sieciowej PERT lub GANTT, system oblicza czas przedsięwzięcia, ścieżkę krytyczną, jak również rezerwy czasu dla poszczególnych czynności.

Planista Harmonogramowanie