Gratyfikant 3

Programy dla budownictwa


Programy dla firm


Pozostałe programy


Gratyfikant 3
Cennik
Gratyfikant 3
netto: 1150.00 zł
brutto: 1414.50 zł
Gratyfikant 3 rozszerzenie na następne 3 stanowiska
netto: 590.00 zł
brutto: 725.70 zł

Zobacz również

Gratyfikant 3

Kategoria: Programy kadry i płace
Producent: Insert

Gratyfikant 3 to najnowsza wersja popularnego systemu wspomagającego pracę działu kadr i płac. Program uzupełniono i wzbogacono o wiele przydatnych funkcji i możliwości, dzięki czemu jest narzędziem jeszcze bardziej uniwersalnym i jeszcze lepiej odpowiada potrzebom nawet najbardziej wymagających użytkowników. Z łatwością dostosowuje się również do zmieniających się przepisów prawnych.

Gratyfikant 3 jest programem łatwym w obsłudze, dlatego z powodzeniem mogą z niego korzystać nawet początkujący użytkownicy komputerów. Może pracować w sieci komputerowej lub jako system jednostanowiskowy.

Gratyfikant 3 umożliwia prowadzenie rozbudowanej ewidencji pracowników, przygotowywanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, wyliczanie wypłat, sporządzanie niezbędnych wydruków oraz prowadzenie statystyk dotyczących zatrudnienia. Pozwala na obsługę wielu podmiotów gospodarczych.

Gratyfikant 3 może współpracować z innymi programami firmy InsERT: systemem sprzedaży Subiekt 5 EURO, systemem finansowo-księgowym Rewizor 3 EURO, księgą przychodów i rozchodów Rachmistrz 4 EURO oraz systemem wspomagania produkcji Fabrykant, a także z programem Płatnik. Współpracuje też z rejestratorami czasu pracy oraz z programami homebankingowymi.

W podstawowej wersji pakietu znajduje się licencja do pracy na trzech stanowiskach komputerowych.

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych możliwości programu.

Kadry
 • wprowadzanie i edycja danych w ewidencji osobowej;
 • przygotowywanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, badań okresowych i szkoleń BHP;
 • dokumentowanie zmian dokonanych w ewidencji.
Płace
 • obliczanie i dokonywanie wypłat dla pracowników;
 • definiowanie i dowolne określanie składników płacowych;
 • sporządzanie list płac (w tym "trzynastki" i nagród jubileuszowych);
 • automatyczne naliczanie ekwiwalentu za urlop;
 • wystawianie rachunków z tytułu umów cywilnoprawnych;
 • wypłacanie i rozliczanie zaliczek;
 • rozliczanie pracy na akord oraz pracy prowizyjnej metodą (zwykłą lub progresywną).
Ewidencja osobowa
 • dowolna liczba danych pracowników wpisanych do ewidencji osobowej;
 • dokumentowanie zmian wpisanych do ewidencji osobowej;
 • szybkie wprowadzanie danych za pomocą odpowiednich słowników;
 • gromadzenie danych personalnych i rozliczeniowych o zatrudnionych pracownikach, jak i danych o: wykształceniu, obowiązku obrony, poprzednim zatrudnieniu, rodzinie, organizacjach, szkoleniach, uprawnieniach, językach obcych, nagrodach i karach;
 • prowadzenie ewidencji badań okresowych i kursów BHP;
 • kompleksowa obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • kompleksowa obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 • możliwość grupowania danych pracowników według ustalonych przez użytkownika kategorii.
Umowy o pracę
 • dowolna liczba umów o pracę;
 • możliwość dopisywania aneksów do umów o pracę;
 • prosty sposób definiowania składników wynagrodzeń;
 • możliwość określenia okresu obowiązywania składników płacowych;
 • możliwość zawarcia umowy na czas określony, nieokreślony lub na okres próbny;
 • możliwość grupowania umów według ustalonych przez użytkownika grup płacowych;
 • możliwość definiowania składek na PPE;
 • określanie wymiaru zatrudnienia, czasu pracy pracowników, stanowisk, jednostek organizacyjnych, odliczeń kosztów i ulg.
Umowy cywilnoprawne
 • dowolna liczba umów cywilnoprawnych;
 • określenie tytułu umowy cywilnoprawnej (np. umowy o dzieło, umowy-zlecenia);
 • możliwość zawarcia umowy na czas określony i nieokreślony;
 • określenie szczegółów umów cywilnoprawnych;
 • możliwość wyboru pozycji w PIT-8A i PIT-8B.
Ewidencja czasu pracy
 • bardzo przejrzysta forma edycji;
 • możliwość zbiorczego ustawienia absencji i liczby przepracowanych godzin dla wielu dni jednocześnie;
 • dokładne określanie czasu pracy;
 • przydzielanie przepracowanych godzin nocnych, godzin nadliczbowych i nocy nadliczbowych;
 • określenie dowolnego procentowego wynagrodzenia na czas niezdolności do pracy;
 • dowolna liczba akordów i prowizji w jednym miesiącu;
 • możliwość wykorzystania zestawów akordowych i prowizyjnych;
 • obsługa akordów progresywnych.
Moduł płacowy
 • możliwość stworzenia dowolnej liczby list płac w jednym miesiącu;
 • możliwość umieszczenia na jednej liście płac wielu wypłat;
 • możliwość generowania dodatkowych wypłat zarówno dla jednego pracownika, jak i dla wielu jednocześnie;
 • automatyczne naliczanie wypłat głównych;
 • automatyczne naliczenie ekwiwalentu za urlop;
 • możliwość elastycznego wyboru pracowników do wypłat według wielu kryteriów;
 • zatwierdzanie poszczególnych list płac;
 • nowa forma listy płacowej - "trzynastka";
 • nowy rodzaj listy płac - nagroda jubileuszowa;
 • zmiany grupowe składników płacowych;
 • możliwość wystawienia wielu rachunków do jednej umowy cywilnoprawnej;
 • możliwość wystawienia dowolnej liczby zaliczek w danym miesiącu;
 • automatyczne rozliczanie zaliczek;
 • możliwość rozliczania zaliczek w ratach.
Wydruki
 • wydruk na drukarkach 10- lub 15-calowych;
 • wydruk ewidencji pracowników;
 • możliwość wyboru danych pracowników do wydruku;
 • sporządzanie wydruków umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w oparciu o wybrane wzory dokumentów;
 • sporządzanie wydruków świadectw pracy;
 • sporządzanie wydruków list obecności;
 • sporządzanie wydruków zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • sporządzanie wydruków list płac: pełnych lub skróconych;
 • sporządzanie wydruków odcinków z wypłaty;
 • sporządzanie wydruków rozwiązań umów o pracę;
 • drukowanie rachunków do umów cywilnoprawnych;
 • drukowanie kart wynagrodzeń pracowników;
 • drukowanie przelewów z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
 • drukowanie deklaracji podatkowych: PIT-4, PIT-8A, PIT-8B, PIT-11, PIT-40 na oryginalnych formularzach lub samych szablonów tych formularzy;
 • możliwość edytowania umów o pracę, umów cywilnoprawnych i rachunków do umów cywilnoprawnych przed sporządzeniem wydruku;
 • drukowanie deklaracji ZUS;
 • drukowanie miesięcznej ewidencji czasu pracy.
ZUS
 • obliczanie deklaracji ZUS;
 • ewidencja zasiłków wypłacanych przez ZUS;
 • drukowanie gotowych deklaracji lub przesłanie ich do programu Płatnik.
Statystyka
 • możliwość przeglądania informacji dotyczących czasu pracy, absencji, akordów, prowizji wybranych pracowników w danym okresie;
 • możliwość przeglądania danych związanych ze strukturą zatrudnienia według wieku, stażu, wykształcenia oraz kategorii zatrudnienia;
 • możliwość przeglądania danych dotyczących stanu zatrudnienia w etatach;
 • możliwość przeglądania danych dotyczących stanu urlopów pracowników, a w tym liczby dni urlopu należnego, wykorzystanego oraz zaległego, a także wyświetlanie stażu urlopowego;
 • możliwość przeglądania informacji o wynagrodzeniach pracowników otrzymanych w danym okresie.
Słowniki
 • możliwość prowadzenia dużej liczby słowników ewidencji osobowej, np.: stanu cywilnego, stopnia pokrewieństwa, wykształcenia, zawodu, języków obcych, stopnia znajomości języków obcych, organizacji, funkcji w organizacjach, kategorii;
 • wprowadzanie informacji do słowników wojskowych, tj.: stosunku do służby, stopnia wojskowego, numeru specjalności, WKU;
 • możliwość prowadzenia dużej liczby słowników ewidencji zatrudnienia: stanowisk, jednostek organizacyjnych, uprawnień, kursów-szkoleń, przyczyn zakończenia pracy, wymiaru zatrudnienia, grup płacowych;
 • możliwość prowadzenia słowników kalendarzy;
 • możliwość kopiowania kalendarzy;
 • definiowanie składników płacowych, które są oparte na bogatym zestawie wzorców składników płacowych;
 • definiowanie własnych wzorców;
 • tworzenie składników definiowalnych;
 • tworzenie zestawów składników płacowych, akordowych i prowizyjnych;
 • wprowadzanie do odpowiednich słowników dowolnej liczby nazw miejscowości, podmiotów gospodarczych oraz urzędów skarbowych.
Funkcje administracyjne
 • możliwość wpisania wielu użytkowników programu wraz z przydzielonymi hasłami;
 • możliwość udostępnienia oraz zablokowania dostępu do poszczególnych opcji programu;
 • możliwość blokady dostępu do każdego z podmiotów;
 • możliwości kontroli i naprawy danych po awariach komputera lub zasilania;
 • obsługa drukarek igłowych, atramentowych i laserowych;
 • definiowanie parametrów podłączonych drukarek (konwersja polskich znaków, kody sterujące, czcionki i atrybuty, rodzaj papieru, długość strony, port komputera);
 • definiowanie typu, sposobu podłączenia i pracy drukarek (dla każdego komputera osobno);
 • określanie parametrów i kształtu wydruków za pomocą wbudowanych narzędzi lub zewnętrznych plików konfiguracyjnych (pełne możliwości edycji wzorców wydruku);
 • tworzenie menu użytkownika.
Pozostałe możliwości
 • obsługa polskich znaków na ekranie, klawiaturze oraz drukarce;
 • korzystanie z kalkulatora;
 • wbudowany terminarz;
 • definiowanie parametrów wygaszania ekranu;
 • możliwość przeniesienia danych z Rachmistrza 4 (książka przychodów i rozchodów), Subiekta 5 (system sprzedaży) oraz z Rewizora 3 (system finansowo-księgowy);
 • automatyczna archiwizacja danych;
 • współpraca z programami homebankingowymi.
Dane techniczne
 • użyte narzędzia: Microsoft FoxPro 2.6a for DOS, Microsoft Library Construction Kit, Microsoft FoxPro Distribution Kit for DOS, Borland C++ 3.1, Watcom C++ 10.0, Borland Turbo Assembler 2.0;
 • wykorzystane bazy danych: system FoxPro, bazy w formacie DBF, wydajne pliki indeksowe CDX;
 • wbudowany wewnętrzny własny system monitorowania transakcji - cofanie nie dokończonej transakcji w bazie danych po awarii zasilania lub komputera;
 • praca w sieciach komputerowych zgodnych ze standardem NetBIOS, m.in. Novell NetWare 3.1x oraz LANtastic 6.0 (lub nowsze wersje);
 • zalecana podstawowa konfiguracja komputera: procesor Pentium 100 MHz, 8 MB pamięci RAM, system operacyjny MS-DOS 6.0 lub nowszy albo Windows 9x, Me, NT, 2000, XP (program uruchamiany w oknie MS-DOS), karta graficzna VGA, drukarka, dysk twardy z ok. 20 MB wolnego miejsca;
 • możliwość wprowadzenia dowolnej liczby danych - ograniczonych praktycznie tylko pojemnością dysku twardego.