Planista

Programy dla budownictwa


Programy dla firm


Pozostałe programy


Planista
Cennik
PLANISTA
netto: 1390.00 zł
brutto: 1709.70 zł
PLANISTA - kolejne stanowiska
netto: 973.00 zł
brutto: 1196.79 zł
PLANISTA 2008 BD
netto: 1890.00 zł
brutto: 2324.70 zł
PLANISTA 2008 BD - kolejne stanowisko
netto: 1323.00 zł
brutto: 1627.29 zł

Zobacz również

Planista

Kategoria: Harmonogramowanie
Producent: PMC

Wszyscy dobrze wiemy, że w życiu napotykamy na różne przeciwności losu jak np.: niesprzyjające warunki atmosferyczne, awaria sprzętu, nieszczęśliwe wypadki losowe itp., które w znacznym stopniu kolidują z zaplanowanymi wcześniej przedsięwzięciami.

Program PLANISTA został więc zbudowany i zaprojektowany tak, aby prosto i szybko zaplanować przedsięwzięcie, a w trakcie powstania nieprzewidzianych zdarzeń łatwo i szybko wprowadzać wszelkie zmiany.

PLANISTA jest przeznaczony do tworzenia harmonogramów robót dla różnorodnych branż: budowlanych, montażowych, instalacyjnych i innych. Dzięki analizie sieciowej PERT lub GANTT, system wyznacza czas przedsięwzięcia, ścieżkę krytyczną, a także rezerwy czasu dla poszczególnych czynności. Przy pomocy wprowadzonych danych można racjonalnie zaplanować produkcję przedsiębiorstwa oraz określić niezbędne do jej wykonania środki, w tym również finansowe. Możliwa jest też aktywna korekta danych, co pozwala nam na bieżąco aktualizować harmonogram obserwując i uwzględniając ewentualne odstępstwa od przebiegu wykonywanego planu.

PLANISTA to system współpracujący z wieloma programami do kosztorysowania (Norma, Strix, Koma, Zuzia, Leonardo, Rodos, Koprin, EdBud, WinBud, Softbud, Vigor, i inne) i posiada możliwości odczytywania nazw pozycji kosztorysowych, obmiarów, ilości oraz cen wszystkich nakładów na podstawie kosztorysu.

Program ten umożliwia na niezależny od kosztorysowania sposób pracy, co pozwala na wykorzystanie PLANISTY nie tylko w firmach o profilu budowlanym, ale także w każdym przedsiębiorstwie, które zamierza zastąpić swoją intuicję rzetelnym planowaniem swoich działań. PLANISTA jest prostym w obsłudze programem, dającym ogromne możliwości analizy przedsięwzięć pod względem wielu czynników ekonomicznych oraz zapewniającym idealne konfigurowanie opcji pracy do poszczególnych wymagań Użytkownika.

Najważniejsze funkcje programu:
 • kształtowanie kosztów połączonych z czasem, np. kosztów, kar umownych;
 • segregowanie i limitowanie czynności na ekranie z harmonogramem i na wydrukach wg określonych kryteriów w wybrany przez Ciebie sposób;
 • współdziała z wieloma popularnymi programami do kosztorysowania, odczytuje nazwy pozycji kosztorysowych, obmiary, ceny oraz ilości wszystkich nakładów;
 • umożliwia przesyłanie do Excela miesięcznych zestawień dla nakładów rzeczowych lub wartości finansowych;
 • porównywanie przewidywanych w kosztorysie kosztów robocizny z kosztami rzeczywistymi;
 • automatyczne tworzenie planów w systemie dziennym lub miesięcznym.
 • dzięki zastosowaniu analizy sieciowej (wbudowanej w program) możliwe jest:
  • stworzenie siatki zależności ułatwiającej skontrolowanie logiki układu całego przedsięwzięcia, następstw i równoległości działań;
  • ustalanie minimalnego czasu trwania przedsięwzięcia, ścieżki krytycznej i rezerw czasu dla poszczególnych czynności.
 • poprzez wykorzystanie czynności hamakowych istnieje możliwość odwzorowania kosztów związanych z czasem, takich jak kary umowne, dzierżawy czy przestoje.

Program Planista Max jest dodatkowo wyposażony w odrębne programy: Karty Pracy (BZ) oraz formularze PZ, RW i ZW. Programy te umożliwiają ewidencję robocizny oraz ewidencję materiałów przychodzących lub zwracanych z budowy oraz porównanie zużycia tych nakładów z limitami wynikającymi z kosztorysu na każdym etapie realizacji inwestycji.

Opis dodatkowych programów w wersji PLANISTA MAX:

KARTY PRACY (BZ) to program komputerowy zastępujący ręczne wypełnianie kart pracy dla pracowników fizycznych. Za pomocą wbudowanych mechanizmów takim jak kartoteka pracowników, kalendarz oraz słownikom, staje się dużo szybsze nie tylko wypełnianie kart pracy. Program ten pozwala wyliczać wynagrodzenie za pracę według stawek zasadniczych, za pracę w nadgodzinach, uwzględniając premie i dodatki dla brygadzisty. Można też stosować różne kombinacje rozliczania pracy akordowej oraz pracy według stawek godzinowych.

FORMULARZE PZ, RW i ZW służą do rejestracji obrotu materiałami na budowie. Za pomocą dokumentów PZ, RW i ZW można przeglądać i analizować bazy tych dokumentów. Formularze te są przeznaczone do ewidencji obrotu materiałami (przychody, rozchody) na budowie.

Dokumenty PZ i RW służą do rejestracji materiałów dostarczanych na budowę. Dokument PZ rejestruje materiały przychodzące z zewnątrz przedsiębiorstwa natomiast dokument RW służy do rejestracji materiałów przychodzących z wewnętrznych jednostek jak np. magazyny lub inne budowy przekazujące nadwyżki materiałowe. Dokument ZW służy do rejestruje materiały oddawane z budowy (przekazywane do innych jednostek).

Opis możliwości występujących w wersji MAX programu PLANISTA:
 • kształtowanie kosztów połączonych z czasem, np. kosztów, kar umownych;
 • segregowanie i limitowanie czynności na ekranie z harmonogramem i na wydrukach wg określonych kryteriów w wybrany przez Ciebie sposób;
 • współdziała z wieloma popularnymi programami do kosztorysowania, odczytuje nazwy pozycji kosztorysowych, obmiary, ceny oraz ilości wszystkich nakładów;
 • umożliwia przesyłanie do Excela miesięcznych zestawień dla nakładów rzeczowych lub wartości finansowych;
 • porównywanie przewidywanych w kosztorysie kosztów robocizny z kosztami rzeczywistymi;
 • automatyczne tworzenie planów w systemie dziennym lub miesięcznym.
 • dzięki zastosowaniu analizy sieciowej (wbudowanej w program) możliwe jest:
  • stworzenie siatki zależności ułatwiającej skontrolowanie logiki układu całego przedsięwzięcia, następstw i równoległości działań;
  • ustalenie minimalnego czasu trwania przedsięwzięcia, ścieżki krytycznej i rezerw czasu dla poszczególnych czynności.
 • poprzez wykorzystanie czynności hamakowych istnieje możliwość odwzorowania kosztów związanych z czasem, takich jak kary umowne, dzierżawy czy przestoje.
 • funkcje umożliwiające wypisywanie kart pracy oraz zakładanie baz tych kart oraz baz pracowników;
 • możliwość wypisywania dokumentów PZ, RW i ZW oraz zakładanie baz danych tych dokumentów;
 • procedury do porównywania zużytych materiałów z limitami wynikającymi z kosztorysu.
 • baza pozwalająca na rejestr kosztów sprzętu na budowie.