Norma PRO

Programy dla budownictwa


Programy dla firm


Pozostałe programy


Norma PRO
Cennik


Brak produktów w tej kategorii.


Zobacz również

Norma PRO

Kategoria: Programy kosztorysowe
Producent: Athenasoft
Programy do kosztorysowania Dostawa GRATIS
- 4 h (Warszawa)
- 1 dzień (POLSKA)
NormaPRO Przy zakupie programu bezpłatna
telefoniczna pomoc techniczna

Norma Pro to profesjonalny program kosztorysowy spełniający wymagania i standardy stosowane w krajach Unii Europejskiej. Program posiada zaawansowane funkcje umożliwiające sporządzanie kosztorysów złożonych, porównawczych i wariantowych umożliwiających przedstawienie alternatywnych sposobów wykonania, tworzenie pozycji scalonych o dowolnym stopniu agregacji, definiowanie okresów rozliczeniowych i kodów wykonawczych, tworzenie i korzystanie z cenników obiektów i asortymentów robót, rejestrację zmian i korekt. Stosowanie tych metod jest zalecane przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r co powoduje, że program Norma Pro jest najpopularniejszym programem kosztorysowym również w Polsce.

Norma Pro to jedyny w Polsce tak zaawansowany program do sporządzania kosztorysów. Posiada mechanizmy, które pozwalają na obliczanie wartości nakładów metodą interpolacji i ekstrapolacji. Możliwość rejestrowania zmian i korekt oraz drzewiasta struktura kosztorysu umożliwiają szybkie sprawdzanie kosztorysu i nanoszenie poprawek. Opcja zapisania kosztorysu w formacie XML pozwala zintegrować proces kosztorysowania z systemami zarządzania firmą, opartymi na systemach baz danych MS SQL, Oracle, IBM DB2, SAP. Współpracuje z programami do planowania i harmonogramowania MS Project i Planista, oraz z systemem do zarządzania CAPITAL. Aby współpraca ta była możliwa i informacje o nakładach RMS i środkach finansowych były przekazywane pomiędzy poszczególnymi programami niezbędna jest nakładka ATH Project, która jest rozszerzeniem aplikacji MS Project. Dodatkowo ATH Project posiada funkcję zapisywania harmonogramu i dokumentu zapotrzebowania w formacie XML, co powoduje, że dokumenty te mogą być wykorzystane przez program Capital.

Najważniejsze cechy programu:
 • Umożliwia zapis kosztorysu w standardzie XML (format ATH2), który jest odczytywany przez wiele aplikacji i umożliwia połączenie procesu kosztorysowania z systemami zarządzania opartymi na systemach MS SQL, Oracle, IBM DB2, SAP. Możliwość zapisania kosztorysu w formacie HTML daje nam możliwość odczytania kosztorysu na dowolnym komputerze przy użyciu przeglądarki internetowej.
 • Potrafi porównać dwa kosztorysy, na przykład kosztorys oryginalny i kosztorys poprawiony, które są przedstawiane za pomocą kosztorysu porównawczego zawierającego wszystkie pozycje obu kosztorysów z uwzględnieniem zmian w stosunku do kosztorysu oryginalnego. Program pozwala tworzyć kosztorysy złożone, zawierające kosztorysy tworzone aktualnie przez innych użytkowników, na innych miejscach pracy, np.: w sieci komputerowej.
 • W programie Norma PRO istnieje możliwość tworzenia pozycji scalonych, które mogą składać się z dowolnych pozycji kosztorysowych w taki sposób, że nowo utworzona pozycja scalona ma własny opis i obmiar, a jej wartość jest równa sumie wartości pozycji składowych. Wartość pozycji scalonej jest równa sumie wartości pozycji składowych. Dzięki pozycji scalonej można uzyskać efekt ukrycia szczegółowych kalkulacji wykonania pewnej roboty, nie tracąc jednocześnie informacji w jaki sposób dana pozycja jest wyliczana. Jeżeli pozycja taka opisuje technologię często stosowaną przez użytkownika, to zapisanie jej do cennika robót pozwoli na stosowanie policzonej wcześniej roboty (lub obiektu) w następnych kosztorysach.
 • Program daje możliwość przedstawienia alternatywnych sposobów wykonania robót (np.: wariant pozycji, działu, nakładów RMS). Posiada możliwość wprowadzenia danych RMS-ów, obmiarów, pozycji w różnych wariantach co umożliwia przedstawienie alternatywnych rozwiązań w jednym kosztorysie i dostosowanie go do indywidualnych wymagań inwestora. Można zatem przedstawić kosztorys wykonania danej roboty w kilku wariantach z zastosowanymi w nich nakładami, sprzętem, normami czy obmiarami. Warianty te mogą być zawarte w jednym kosztorysie. Jedną funkcją możemy zmienić wiele pozycji i działów jednocześnie.
 • W bazie katalogowej programu oprócz nakładów i normatywów jest zawarta również część opisowa wraz z wyszczególnieniem robót i uwagami pod tablicami. Podane w założeniach ogólnych i szczegółowych współczynniki i dodatki posłużyły do opracowania systemu automatycznej modyfikacji  danych pozycji polegającego na tym, że użytkownik jedynie wskazuje na wyświetlanej liście zestaw nietypowych warunków wykonania robót, a potrzebnych zmian w pozycji dokonuje sam program. System ten obejmuje również uzupełnianie pozycji o nakłady z rubryk "Dodatek za ..."
 • W opcjach ogólnych kosztorysu rozszerzono możliwość wyboru rodzaju tworzonego dokumentu o aplikację Kosztorys wg FIDIC. Mechanizmy zastosowane w programie Norma Pro do tworzenia kosztorysów służących do wyceny robót przy kontraktach realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC pozwalają zrealizować podstawowy cel, jakim jest określenie wartości i cen jednostkowych dla wszystkich pozycji przedmiaru robót, przy czym kosztorysy cząstkowe stanowią dokładną i przejrzystą dokumentację sposobu wyliczenia tych wartości.
 • Nawigator po spisach treści lub drzewie katalogów ułatwia nam dokonanie wyboru interesującej nas pozycji. Możemy też daną pozycję za pomocą podania podstawy wyceny lub jej fragmentu. Można też wyszukać pozycję poprzez wskazanie elementu RMS w obrębie danego katalogu. Drzewo katalogów może być dowolnie modyfikowane poprzez zmianę kolejności lub grupowanie katalogów.
 • W programie Norma PRO wbudowany jest system stałych lokalnych i globalnych, które ułatwiają tworzenie obmiarów i przedmiarów. Może odwoływać się do obmiarów w innych pozycjach, stosować sumy częściowe i obliczenia pomocnicze.
 • Dzięki współpracy z programem CAD Rysunek istnieje możliwość importowania obmiarów z projektów. Dodatkowo w przedmiarze można umieszczać komentarze, pliki multimedialne, zdjęcia oraz rysunki.
 • Norma PRO oferuje możliwość kosztorysowania na podstawie stosowanych w Niemczech katalogów DBD-Bauteile i STLB-Bau oraz cennika DBD-Baupreise. Katalog DBD-Bauteile zawiera elementy budowlane i konstrukcyjne, takie jak pokrycia dachowe, stropy, ściany, instalacje wodne, ulice, place, ogrodzenia, drogi itd. Katalog STLB-Bau natomiast - różnego typu roboty, jak na przykład roboty murowe, tynkarskie i sztukatorskie, blacharskie, instalatorskie, itd. Po wykupieniu licencji i zainstalowaniu katalogów i cennika w Normie pojawią się ikony, pozwalające na wstawianie pozycji wraz z cenami oraz umożliwiające edytowanie ich danych.
Wymagania sprzętowe:
 • Windows 98 lub nowszy (również Microsoft Windows VISTA, Windows 7, Windows 8)
 • komputer z procesorem min. Pentium 500MHz,
 • 200 MB HDD,
 • 128 MB RAM,
 • karta graficzna min. 800x600.