Emapa Enterprise

Programy dla budownictwa


Programy dla firm


Pozostałe programy


Emapa Enterprise
Cennik
Emapa Enterprise
netto: 5700.00 zł
brutto: 7011.00 zł

Zobacz również

Emapa Enterprise

Kategoria: Mapy Polski i Europy
Producent: Emapa

Unikalne połączenie mapy i funkcji bazodanowych pozwala na przedstawienie na mapie dowolnych obiektów z adresowych baz danych działających już w firmie. Dzięki takiej wizualizacji możliwe jest wyodrębnienie obszarów, na których działania firmy wymagają intensyfikacji i takie, w których można je osłabić. Oszczędza to czas pracy i zaangażowane środki. Mając rozkład obiektów w terenie można:

  • planować położenie nowych placówek (np.: magazynów, centrów dystrybucji);
  • analizować i modyfikować lokalizację już istniejących placówek;
  • analizować lokalizację placówki pod względem jej usytuowania demograficznego (np. uzależniając ją od liczby potencjalnych klientów);
  • efektywnie zarządzać siecią sprzedaży bezpośredniej (np. kontrola kosztów handlowców zarówno przychodowa jak i kosztowa);
  • optymalizować działania sprzedażowo-promocyjne (np. nakłady na reklamę vs. zwiększenie obrotu);
  • minimalizować koszty dotarcia do klienta (np. poprzez optymalizację trasy przejazdu);
  • minimalizować koszty transportu (np. poprzez kontrolę za pomocą GPS);

Emapa Enterprise to system informacji przestrzennej w komputerze, potrafiący automatycznie uporządkować dane geograficzne, umieszczając je na mapie. Ułatwia to analizę ich położenia i poznanie zależności między nimi. Emapa Enterprise zawiera w jednej aplikacji mapę cyfrową i narzędzia do: pracy z bazą danych, analizy danych liczbowych na mapie, obliczania optymalnych tras. Czynności dotąd wykonywane przez użytkownika ręcznie: nanoszenie sygnatur obiektów na mapę, tworzenie map tematycznych, optymalizacja kolejności punktów trasy, wybór najlepszej trasy, zostały zautomatyzowane i są realizowane przez odpowiednie funkcje oprogramowania.

Zakres danych kartograficznych, w jakie został wyposażony program Emapa Enterprise to mapa Polski i szczegółowe plany 559 miast. Na życzenie użytkownika zakres danych można rozszerzyć np. o mapę Europy lub, w dalszej perspektywie czasowej, o plany kolejnych miast.

Lista funkcji realizowanych przez program Emapa Enterprise:

Automatyczne geokodowanie

Automatyczne geokodowanie to błyskawiczna lokalizacja rekordów na mapie, na podstawie przypisanych do nich danych adresowych.

Import danych

Dzięki modułowi importu danych możliwe jest automatyczne pobranie danych, z dowolnie obszernego zbioru, bez konieczności ich przepisywania czy kopiowania. Daje to znaczną oszczędność czasu pracy i angażowanych środków.

Automatyczna aktualizacja

Zmiana w zewnętrznej, źródłowej bazie danych może być automatycznie uwzględniana w bazie programu. Obejmuje to zmiany zarówno pojedynczych wartości w kolumnach, jak i pojawienie się nowych rekordów. Aktualizacja może być dokonywana automatycznie, przy każdym uruchamianiu programu, lub ręcznie, w dowolnym momencie w trakcie pracy.

Mapy tematyczne

Mapy tematyczne to niezastąpione narzędzie służące do analiz porównawczych. Dzięki wykresom kołowym lub słupkowym można błyskawicznie porównać kilka wartości liczbowych przypisanych do danego obiektu. Dzięki możliwości dynamicznej zmiany koloru wypełnienia oraz wielkości sygnatury można łatwo zróżnicować wartości liczbowe np. wielkością - wielkość sprzedaży a intensywnością koloru - liczbę reklamacji.

Wyszukiwanie przestrzenne

Łatwe w obsłudze choć bardzo zaawansowane sposoby filtrowania bazy pozwalają na dokładne wyselekcjonowanie tylko potrzebnych do analizy obiektów. Możliwe jest także zapisywanie filtrów i dowolne operowanie nimi przy tworzeniu nowych prezentacji.

Wielokąty i łamane

Dzięki możliwości rysowania linii i wielokątów można nanosić na mapę własne warstwy informacji np. regiony działania firmy, mapy zasięgu prowadzonej działalności, obszary konkurencji. Kolorem wypełnienia oraz kolorem i grubością obramowania można reprezentować wartości liczbowe przypisane do obszarów.

Optymalizacja transportu

Optymalizacja transportu to rozwiązanie problemu wytyczania trasy najkrótszej, najszybszej lub najtańszej, ale także optymalizacja kolejności odwiedzanych obiektów, wyznaczanie tras wielodniowych czy uwzględnianie aktualnych remontów dróg, objazdów i innych utrudnień.

Ewidencja tras

Dzięki możliwości utworzenia własnego zbioru tras zaplanowanych, zatwierdzonych, zrealizowanych, właściciel floty pojazdów ma możliwość pełnej kontroli nad kosztami transportu. Porównanie kosztu dla danego pracownika, pojazdu, kontrahenta, w wybranym okresie daje możliwość szybkiego sprawdzenia które wyjazdy są najdroższe, które samochody ponoszą największe koszty, a którzy pracownicy największe zyski. W ten sposób można szybko sprawdzić jakie są całkowite koszty transportu dla danego okresu.

Ewidencja pojazdów i kierowców

Dzięki prowadzeniu ewidencji pojazdów i kierowców można planować trasy, uwzględniając tylko niektóre zmieniające się parametry np. koszt eksploatacji danego pojazdu, sposób rozliczania kierowców czy ich czas pracy, dostępność typów dróg dla określonych pojazdów (np. o znacznej nośności), ceny i rodzaj używanego paliwa i wiele innych czynników mających wpływ na koszt transportu.