Emapa Geomarketing

Programy dla budownictwa


Programy dla firm


Pozostałe programy


Emapa Geomarketing
Cennik
Emapa Geomarketing
netto: 3350.00 zł
brutto: 4120.50 zł

Zobacz również

Emapa Geomarketing

Kategoria: Mapy Polski i Europy
Producent: Emapa

Dzięki zastosowaniu niepowtarzalnego połączenia mapy cyfrowej i funkcji bazodanowych, aplikacja Emapa Geomarketing pozwala na skuteczne zastosowanie informacji w firmie. Umożliwia ona przedstawienie na mapie dowolnych obiektów z firmowych adresowych baz danych. Gwarantuje to np. wyodrębnienie obszarów wymagających intensyfikacji działań. Przy tego typu wizualizacjach można zaoszczędzić nie tylko czas pracy, ale i zaangażowane środki.

Zaletami zaawansowanych funkcji aplikacji Emapa Geomarketing są między innymi:

  • analiza wyników wdrożenia strategii marketingowych;
  • wizualizacja i analiza porównawcza danych produkcji, sprzedaży, kosztów funkcjonowania i zysków w poszczególnych regionach (w formie wykresów kołowych i słupkowych);
  • możliwość porównania zagęszczenia i rozmieszczenia oddziałów/punktów handlowych własnych i konkurencji;
  • kontrola i analizy przestrzenne efektywności systemów sprzedaży bezpośredniej;
  • graficzna prezentacja obszarów wpływów i działania firmy;
  • projektowanie sieci dystrybucji – wybór i optymalizacja rozmieszczenia oddziałów/punktów handlowych;
  • rejonizacja sieci sprzedaży na podstawie danych statystycznych (w skali gmin, powiatów, województw);
  • przedstawienie za pomocą graficznego, przestrzennego zestawienia wyników firmy na mapach tematycznych (w formie wydruków lub plików graficznych);
  • usprawnienie działań promocyjno-handlowych (np. nakłady na reklamę vs. zwiększenie obrotu);

Możliwości oferowane przez program Emapa Geomarketing :

Import danych

Dzięki zastosowaniu modułu importu danych wykonalne jest automatyczne pobranie danych, z dowolnie obszernego zbioru, bez konieczności ich przepisywania czy kopiowania. Pozwala to znacznie zaoszczędzić czas pracy i angażowane do tego środki.

Automatyczne geokodowanie

Geokodowanie to nanoszenie na mapę obiektów na podstawie danych adresowych. Dzięki zaawansowanym algorytmom geokodowania (pomijanie polskich znaków diakrytycznych, kolejności pisowni nazwy ulicy…) możliwa jest szybka przestrzenna lokalizacja obiektów.

Automatyczna aktualizacja

Istnieje również możliwość zmiany w zewnętrznej, źródłowej bazie danych może być automatycznie zmieniana także w bazie programu. Obejmuje to zmiany tak pojedynczych jak i wartości w kolumnach, oraz pojawienie się nowych rekordów. Aktualizacja może być dokonywana automatycznie, ręcznie, w dowolnym momencie w trakcie pracy, lub przy każdorazowym uruchomieniu programu.

Mapy tematyczne

Niezastąpionym narzędziem służącym do analiz porównawczych są mapy tematyczne. Przy pomocy wykresów kołowych lub słupkowych można w przejrzysty sposób porównać kilka wartości liczbowych przydzielonych dla danego obiektu. Możliwość aktywnej zmiany koloru wypełnienia oraz wielkości sygnatury pozwala bardzo łatwo zróżnicować wartości liczbowe np. wielkością - wielkość sprzedaży, a intensywnością koloru - liczbę reklamacji.

Przejrzysta prezentacja ( ikonki )

Zaletą programu Emapa Geomarketing jest możliwość przedstawienia obiektów na mapie za pomocą sygnatury o dowolnej wielkości i kolorze. Opcjonalnie obiekty mogą być wizualizowane dowolnym logo (zaimportowanym z bmp, ico). Dzięki temu bardzo szybko zlokalizujesz obiekty na mapie, które Cię interesują.

Wielokąty i łamane

Dzięki zastosowaniu w programie możliwości rysowania linii i wielokątów można nanosić na mapę własne pokłady informacji np. strefy działania firmy, mapy zakresu prowadzonej działalności, obszary konkurencji. Kolorem wypełnienia oraz kolorem i grubością obramowania można przedstawić wartości liczbowe przypisane do obszarów.

Wyszukiwanie przestrzenne

Przy pomocy filtrów przestrzennych istnieje możliwość szybkiego odnalezienia kilku najbliższych interesujących Cię obiektów. Wszystkie interesujące Cię obiekty możesz także bardzo łatwo odszukać w określonym promieniu lub obszarze. Dzięki Emapie Geomarketing zobaczysz i porównasz zasięg działania swój i konkurencji.

Wyszukiwania tekstowe ( w obiektach )

Za pomocą łatwych w obsłudze choć bardzo zaawansowanych sposobach filtrowania bazy pozwalają na dokładne wyodrębnienie tylko potrzebnych do analizy obiektów spełniających zadane parametry. Dodatkową opcją jest możliwość zapisywania filtrów i dowolnego operowania nimi przy tworzeniu nowych prezentacji.

Dodatkowo Emapa Geomarketing zawiera:

Obszary powiatów

Pliki obejmujące obszary/ granice administracyjne powiatów. Pliki w formacie shp do zaimportowania w programie Emapa Geomarketing.

Obszary gmin

Pliki obejmujące obszary/ granice administracyjne gmin. Pliki w formacie shp do zaimportowania w programie Emapa Geomarketing.

Dane statystyczne za rok 2003

Pakiet danych statystycznych dotyczących gmin i powiatów przekazany w formacie umożliwiającym analizowanie w programie Emapa Geomarketing.